Duurzaamheid vanuit een ander perspectief

50 shades of green…

Duurzaamheid. Waar denk je dan aan? Groen? CO2 neutraal? ‘Cradle to cradle’? Het begrip staat al een tijd op de ‘agenda’. Maar wat is het nou eigenlijk? En doen we het begrip wel recht met de eendimensionale nadruk op groen, techniek en milieu?

Bestendigheid

In de kern is duurzaamheid terug te brengen tot “bestendigheid”. En ja, bewustzijn van de footprint van een organisatie op haar omgeving en het milieu is hier een relevante en urgente doorvertaling van. Maar er is meer…

Vieren jullie straks het 100 jarig bestaan?

Als wij bij Metman/v het hebben over een duurzame organisatie dan hebben we het over een organisatie die zichzelf relevant weet te maken en houden voor haar klanten, de maatschappij en stakeholders in brede zin. Oftewel. Is de organisatie het waard om straks haar 100 jarig bestaan te vieren?

Resultaten uit het verleden…?

We leven in een tijd van transitie. Het lijkt erop dat ‘de spelregels van vroeger’ in veel opzichten niet meer gelden. En dat biedt nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Een beetje gek dus om te kijken naar kenmerken van organisaties die ondertussen al 100 jaar hebben bestaan. Toch is de kenmerking van Arie de Geus van bedrijven die in staat waren heel lang relevant te blijven in onze ogen nog steeds relevant * (in de levende onderneming, 1997/99):
1. Ze waren gevoelig voor hun omgeving
2. Ze waren coherent en hadden een sterk gevoel van identiteit
3. Ze waren tolerant (en gaven ruimte voor uitschieters en experimenten)
4. Ze waren behoudend in beheer en financiën

Identiteitsmarketing maakt organisaties duurzaam

En juist die eerste 3 kenmerken raken aan hoe sterke identiteitsmarketing werkt.
1. Bepaal je organisatiedoel en de betekenis die je wilt hebben in de wereld (je ‘why’) en kijk hoe deze raken aan de tijdgeest en behoeften in de maatschappij
2. Stimuleer en ventileer deze ‘why’ en maak je medewerkers tot echte merkwerkers.
3. Zoek de grenzen op in het domein van je organisatie door vanuit je ‘why’ te denken en niet vanuit wat je nu doet (‘what’)

Dat er vervolgens mooie ‘groene’ initiatieven binnen je identiteit passen, is in onze ogen dus een outcome van je identiteit en zijn extra sterk doordat ze passen binnen het grotere verhaal.

(*Het feit dat Arie de Geus een rijk verleden heeft bij Shell, schuurt natuurlijk wel met een titel als duurzaamheid. Dit heeft ons echter niet weerhouden zijn inzichten hier te benoemen 😉 )

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *