Identiteit tot in de puntjes 11 “The companion”.

Aanschuiven naast de baas

Het metgezel archetype staat in de kern voor gezamenlijkheid en ondersteuning. Het wordt ook wel eens een familiecultuur genoemd. Hier is weinig plek voor grote machtsverschillen. Hier schuif je naast de baas aan de lunchtafel voor de snack van woensdag en het visje op vrijdag. Of als het wat kleinschaliger is, draai je keukendienst of dek je om de beurt de tafel.

Teamcellen en lange bespreektafels

De inrichting is erop gericht de onderlinge samenwerking te versterken. Bijvoorbeeld door teamtafels afdelingskamers, lange tafels waaraan besprekingen kunnen worden gehouden en waar een voorbij lopende collega misschien zelfs spontaan even aanschuift. Kleuren en materialen versterken het huiselijke gevoel. Een kleed. Een zitje. Een open ruimte waar verschillende functies worden gecombineerd.

Warm nest cultuur

Onderling is er een onuitgesproken vertrouwen. Er is een duidelijke mores en men valt elkaar niet  snel af.  Foutjes of meningsverschillen worden vaak met de mantel der liefde bedekt. We hebben het daarom bij dit archetype ook wel eens over een  ‘warm nest’  cultuur. Maar echt asociaal gedrag waarbij de groep zich in haar kern aangevallen voelt, wordt niet getolereerd. Op dat moment sluiten de gelederen en wordt het onuitgesproken ‘wij’ een heftige kracht die zorgt dat het ‘bedreigende’  element verdwijnt. Goedschiks of kwaadschiks.

HR wordt in deze organisaties gezien als een belangrijke taak en vervult vaak ook een de rol van vertrouwenspersoon. Alles draait erom de interne verhoudingen goed te houden en ‘goed’ te zorgen voor de medewerkers en hun individuele situatie.

Trouw en interne job hoppers

De banen voor het leven bestaan hier nog. Of er worden binnen de organisatie diverse verschillende plekken ingevuld. Mensen die 25 jaar bij dezelfde club werken maar wel als ware interne job hopper.

Goede interne verhoudingen staan voorop. Zo kunnen dit soort organisaties doen waar ze goed in zijn.  Vaak het maken van goede producten.

Leiders vervullen vaak de rol van mentor of zelfs vaderfiguur. Ze geven goede raad en ‘leven in hun gedrag voor’ hoe ze vinden dat het zou moeten. Ze staan niet zozeer ‘boven’ de werknemers, maar hebben door hun functie en rol meer een ondersteunende en motiverende rol.

Op zichzelf gericht

Onderling gaat het dus om ondersteuning, teamwork en gezelligheid. Toch zijn het vaak relatief gesloten organisaties. Ze zijn vooral met elkaar en hun eigen vak bezig en minder met de klant of de concurrent.

Mantel der liefde en clans

Nadelen van dit archetype kan zijn dat er weinig ‘aanspreekcultuur’ is.  Dit is weer die eerder genoemde neiging misstanden met de mantel der liefde te bedekken. Afspraken worden niet altijd stipt nagekomen en de teams kunnen soms zo op zichzelf gericht worden dat er in grotere organisaties wel eens verzuiling ontstaat. De clan worden dan de directe collega’s en er is een grotere kloof tussen de verschillende afdelingen.

Herkenbaar? We horen graag rake anekdotes om ons denken met voorbeelden te scherpen.

http://prezi.com/ptcs1pafbpuo/office-identity-in-archetypes/

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *