Juist nu! Juist hier!

Nieuw voorlichtingsconcept sociologie in Rotterdam

‘Bedrijfsmatig’ imago

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een sterk imago als ‘bedrijfsmatige’ universiteit. Een studie als sociologie lijkt in eerste instantie niet veel baat te hebben bij een dergelijk ’zakelijk’ imago. Bovendien leven we in harde tijden van crisis. Niet onvoorstelbaar dat ouders hun kinderen niet zo snel stimuleren om nu een studie te volgen die van oudsher een ietwat ‘soft’ imago kent.

De vakgroep sociologie van de Erasmus Universiteit onderkende deze potentiële problemen en zocht naar manieren om hun aantrekkingskracht als opleiding te versterken. Metman/v mocht hen hierin  ondersteunen.

Interactieve workshop als basis

In een interactieve workshop verkenden we de mogelijkheden. Daarbij was goede en waarachtige voorlichting een belangrijke randvoorwaarde.  Er is primair gekeken hoe de informatie en bestaande middelen een twist mee konden krijgen. Een twist die de relevantie van een studie sociologie en de locatie Rotterdam sterker naar voren brengt.

Tijd van crisis, tijd van verandering

De uiteindelijke strategie is gebaseerd op het gegeven dat we leven in een tijd waarbij we het gevoel hebben dat er een heleboel verandert en in beweging is. Juist nu is er behoefte aan professionals die met een scherpe blik de grote lijnen van kunnen zien. Juist nu is een studie als sociologie die zich bezig houdt met de algemene ontwikkelingen binnen de maatschappij relevant om vooruit te kijken, inschattingen te maken en beslissingen te maken. Sociologie is dus juist nu een studie met perspectief.

Rotterdam als ‘real life’ laboratorium

Daarnaast hebben we te maken met een unieke locatie. Juist in een stad als Rotterdam zie je sociologische thema’s als sociale ongelijkheid, identiteit, cohesie of modernisering bij elkaar op zo’n 206,44 km2. Rotterdam is voor aspirant sociologen als het ware een ‘groot real life laboratorium’. Dat wat je leert op de uni, zie je op de terugweg naar je kamer in de metro voor je eigen ogen.

Zo ontstond de centrale gedachte:

Verscherp je blik op de samenleving. Volg een studie sociologie in Rotterdam.  Juist nu! Juist hier!

Samen met www.thedutchpayoff.nl ontwikkelden we een creatieve vertaling van deze gedachte. Grote rol is hierin weggelegd voor de ‘moustache’ achtige bril. Deze vormt een simpel herkenbaar visual device waardoor eenheid door alle middelen heen ontstaat. Vervolgens wordt het concept stapsgewijs uitgerold in relevante middelen als voorlichtingspresentaties en later ook de website en folders.

Actief uitdragen

Door het vanaf het begin samen met de vakgroep op te pakken, is het thema niet zomaar iets dat een bureau heeft bedacht. De betrokkenen kunnen zelf ook een belangrijke rol spelen in het activeren van de positie van sociologie in Rotterdam. Bijvoorbeeld door de actualiteit actief te volgen en een sociologische blik hierop los te laten.

Als opmaat naar de creatieve uitwerking maakte www.thedutchpayoff.nl onderstaand moodboard

Onderstaand een voorbeeld waarin ‘de bril’ het sociologisch perspectief in een actueel thema belicht.

Zelfs een ‘voorlichtingspresentatie’ kan bijdragen aan een scherpere profilering.

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *