Spanning tussen marcom en interne communicatie…

Maak het een bron van beweging!

“Marcom en interne communicatie.Dat zijn toch totaal andere vakgebieden?!!!”

Dikwijls krijgen we deze reactie bij potentiele klanten. Regelmatig met opgetrokken wenkbrauwen erbij. Ik snap het. En vanuit het  perspectief van de communicatieprofessional hebben ze waarschijnlijk zelfs gelijk. Toch kiezen we er bewust voor met metman/v om die twee perspectieven op communicatie van een organisatie juist met elkaar te combineren. Ze met elkaar te confronteren en verbinden.

Waarom? Dat begint bij de realiteit van vandaag. Iedereen kan tegenwoordig ‘bij je binnen kijken’ als organisatie. Je medewerkers zitten op sociale media; stakeholders verwachten transparantie en meer dan ooit kopen klanten niet alleen het beste product maar liefst ook nog van een bedrijf waar ze ‘iets mee hebben’. Allemaal factoren waardoor het cruciaal is dat wat je naar buiten toe belooft synchroon loopt met waar je intern met elkaar in gelooft.

Dat levert een spanningsveld op.

Je komt niet zomaar weg met een (te) mooi verhaal in je marcom. Als je belooft de ‘passievolle specialist’ te zijn en je medewerkers worden steeds puur en alleen  aangesproken op het volgen van de regels en procedures, dan zal dat op z’n minst gelatenheid bij medewerkers en op z’n ergst zelfs intern cynisme opleveren. Wat je belooft naar buiten toe, komt simpelweg niet overeen met wat je binnen doet. Funest voor de tevredenheid en trots van diezelfde belangrijke medewerkers. En zeker ook niet bevorderlijk voor de geloofwaardige voorbeelden naar je klanten toe. Waar zit die passie dan?

Maar het interessante is dat dit spanningsveld juist ook de organisatie in beweging kan brengen. Door met je marcom en branding een verhaal te bouwen dat net een stapje voor loopt op de organisatie creëer je richting, helderheid in verwachtingen en een uitgesproken belofte. Het mooie is dat medewerkers in de kern maar al te graag deze belofte willen waarmaken. Dat geeft ze trots en erkenning. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt een doordachte afstemming tussen authentieke verhalen, interne communicatie en betrokkenheid bij het verhaal dat we naar buiten toe willen uitstralen (van binnen naar buiten) en de verbeelding, trots en aantrekkingskracht die deze verhalen tot leven wekken in campagnes en contactpunten naar buiten toe (van buiten naar binnen).

Dus ja. Marcom en interne communicatie zijn verschillend en kennen hun eigen dynamiek.

Het is in de interactie tussen die twee waar beweging ontstaat.

Daarom zeggen wij: binnen = buiten = binnen.

Het slim opbouwen en confronteren van  spanning tussen wat is en wat je wil dat het gaat zijn, maakt dat je stap voor stap een vliegwiel in werking stelt. Waarbij je wil waarmaken wat je buiten belooft, waardoor je beter kan beloven wat je waarmaakt. Het is de vonk waar beweging ontstaat.

Dat geeft ons energie. En onze klanten ook…

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *