Wat staat er bij het CJG in de etalage (WIJ 4)

Vraaggericht werken in jeugdzorg vraagt om ruimte voor diversificatie

De transformatie in de jeugdzorg gaat verder dan het overhevelen van verantwoordelijkheden van de ene overheid naar de andere.

De intentie is dat er in 2015 een laagdrempelige en vraaggerichte aanpak staat waar ouders, kinderen en andere betrokkenen terecht kunnen voor minder of meer intensieve ondersteuning.

Vraaggericht. Dat betekent dat we de behoefte en situatie van de vrager centraal stellen. En zoveel mensen zoveel wensen. Hoe kan de poort van het CJG op een goede manier toegang geven aan de mogelijkheden die er zijn?

portfoliostrategie

Het vereist dat de gemeente in de rol van inkoper zeer bewust moet kijken naar de wensen van haar burgers. Het ene gezin is het andere niet en ook per regio zullen er verschillende nuances zijn.

In die zin is het wellicht een gewaagde maar ook interessante parallel om te kijken naar retailers. Niet letterlijk vergelijkbaar natuurlijk. Maar wel om het belang te laten zien van een goede portfolio visie vanuit de gemeente. Wat bieden we aan en hoe verhouden de verschillende ‘producten’  zich tot elkaar en de verschillende behoeften die we in onze regio zien?

Welke vragen hebben wij hier in de regio. Welke behoeften leven er en welke organisaties passen qua identiteit en aanpak hier het beste bij. Hoe zorgen we dat we efficiëntie (dus niet te veel) weten te combineren met voldoende diversificatie om recht te doen aan verschillen onder onze burgers?

CJG als etalage

Stel we trekken deze parallel wat verder door. Het CJG kun je dan zien als etalage.

Wat staat er in de etalage van het CJG in Amsterdam en wat in het CJG van Ede?

Spannende vragen die verder gaan dan neutrale casuistiek, protocollen en processen. Ook identiteit en de cultuur van de organisaties die via het CJG worden aangeboden spelen hierin een rol. Dienstverlening gaat immers vooral ook om hoe je als mensen met elkaar omgaat. En hoe professionals zich tot hun cliënten verhouden, wordt zeker ook gekleurd door de cultuur waar hun organisatie hen mee op pad stuurt.

Het is wellicht een parallel op het randje. Ik vind het nou eenmaal interessant om zaken vanuit een geheel ander perspectief te bekijken. Zit ik helemaal verkeerd?

Hoe pakken gemeenten en het CJG dit nu op? Wat vormt het uitgangspunt en in hoeverre speelt portfolio strategie en diversificatie hierin een rol? Ik ben zeer benieuwd wat jullie hiervan vinden.

Did you like this? Share it:

One Response to Wat staat er bij het CJG in de etalage (WIJ 4)

  1. leuke parallel. het cjg als etalage!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *